Over Taxso

Laptop van Taxso op vergadertafel

Taxso is gespecialiseerd in fiscale advisering en procesvoering. Tot onze cliënten behoren onder andere ondernemers, zzp'ers, directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en particulieren. Daarnaast kunnen ook overige dienstverleners zoals belastingadvies- en accountantskantoren, advocatenkantoren en administratiekantoren gebruik maken van onze diensten.

Waarom Taxso?

Veel belastingplichtigen zien de Belastingdienst als een overheidsinstantie waarbij het geen zin heeft om bezwaar aan te tekenen tegen een aanslag. Wordt er al bezwaar aangetekend dan haken heel veel belastingplichtigen af als de Belastingdienst hun bezwaarschrift afwijst, want zij zullen het wel beter weten. Het is een misverstand om te denken dat het geen zin heeft om in bezwaar en beroep te gaan en om te denken dat een overheidsinstantie het wel beter weet.

Dat hoeft echter niet zo te zijn!

Een ander groot misverstand is dat vaak gedacht wordt dat bij iedere belastingprocedure een advocaat noodzakelijk is. Alleen bij een cassatieprocedure bij de Hoge Raad (hoogste beroepsinstantie) is een advocaat noodzakelijk. 

Naast het feit dat een advocaat bij belastingprocedures niet altijd noodzakelijk is, is een advocaat vaak hoofdzakelijk gespecialiseerd op het gebied van het formeel recht (kennis van procedures) en heeft daarnaast minder affiniteit met technisch inhoudelijke (materiële) belastingwetgeving. Een belastingplichtige kan ook een belastingadvies- en accountantskantoor inschakelen voor bezwaar en beroep. Deze kantoren procederen echter nauwelijks, omdat de meeste kantoren onder het Horizontaal Toezicht vallen en een convenant hebben afgesloten met de Belastingdienst. Daarnaast hebben zij weer minder affiniteit met het formeel recht.

Taxso is het beste van de twee werelden!

Taxso heeft ruime ervaring op het gebied van fiscale advisering en het procederen bij de rechtbank. Doordat Taxso weet wat de spelregels zijn in een belastingprocedure en ook de belastingwetgeving juist weet toe te passen, kan Taxso een hoge kwaliteit aan diensten verlenen tegen gunstigere tarieven. Hierin onderscheidt Taxso zich van advocatenkantoren en belastingadvies- en accountantskantoren.

Een goede begeleiding

Om iemand goed te kunnen begeleiden en bijstaan is een kennismakingsgesprek zeer belangrijk. Een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is kosteloos. Voor alle vragen tijdens onze dienstverlening heeft een cliënt bij ons een vast aanspreekpunt. Indien nodig of gewenst kunnen besprekingen plaatsvinden in de vergaderruimte op ons kantoor aan de Laan van Brabant 18 in Roosendaal. Vergaderzaal Taxso Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid tot het voeren van digitale meetings (middels Teams, Zoom, Skype, etc.). Wij zijn iedere werkdag tijdens kantooruren telefonisch of via e-mail bereikbaar.

Maatwerk oplossingen en een transparante werkwijze

Soms kan een belastingprocedure niet tot gewenste resultaat leiden en ligt eerder een compromis of een vaststellingsovereenkomst voor de hand. Daarnaast kan langdurig procederen voorkomen worden door middel van een vooroverleg met de Belastingdienst over de uitleg/ toepassing van een bepaalde fiscale regeling. Taxso levert voor iedere cliënt maatwerk door te beoordelen welke werkwijze of welk advies het beste bij zijn of haar wensen aansluit.

Of het nou gaat om fiscaal advies of fiscale procesvoering, Taxso vindt het belangrijk dat een cliënt weet waar hij of zij aan toe is. Dit betekent dat Taxso transparant is in de fiscale (on)mogelijkheden, maar uiteraard ook ten aanzien van de (verwachte) kosten.

Contact

Wilt u een afspraak maken met Taxso, of heeft u een vraag? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0165 23 46 00, of via ons algemene e-mailadres: . Tevens kunt u gebruik maken van ons uitgebreide contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.