Privacyverklaring

Laptop met gegevensbeveiliging

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Wie beheert de persoonsgegevens?
3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
4. Welke gegevens verzamelen wij?
5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Taxso persoonsgegevens?
6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
7. Cookies
8. Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
9. Recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens
10. Bewaartermijn van de persoonsgegeves
11. Versie van deze privacyverklaring

 

 

1. Inleiding

Deze online privacyverklaring is opgesteld om onze cliënten te informeren omtrent de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk om voor onze cliënten diensten te kunnen verlenen en voor administratieve doeleinden zoals het maken van facturen. 

2. Wie beheert de persoonsgegevens?

Taxso is verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. De contactpersoon hierbij is: mr. M.H. (Marie-Louise) van Heel.

Onze bedrijfsgegevens zijn als volgt:

Taxso
Laan van Brabant 18
4701 BK Roosendaal
Nederland
 
Telefoonnummer: +31 (0)165 23 46 00
E-mail:
KvK: 83604537

3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens door middel van:

 • Telefonisch contact met cliënten;
 • Schriftelijk contact met cliënten via e-mail;
 • Mondelinge gesprekken met cliënten;
 • Ons online contactformulier;
 • Toegestuurde stukken door cliënten of door derden.

4. Welke gegevens verzamelen wij?

 • NAW-gegevens (naam/ adres/ woonplaats);
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • Faxnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Gegevens die nodig zijn voor de door ons uit te voeren fiscale werkzaamheden (processtukken, dossiers, contracten, etc.).

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Taxso persoonsgegevens?

Taxso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met u in contact te kunnen komen;
 • Om de gevraagde fiscale werkzaamheden/ dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • In verband met een wettelijke verplichting.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Taxso deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden/ dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een bepaalde websites bezoekt. Met de cookies die op deze website gebruikt worden kan het bezoekersgedrag en verkeer op onze website worden achterhaald. Deze data wordt alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van onze website indien nodig te verbeteren. Wij maken op onze website geen gebruik van tracking cookies (zoals marketingcookies, third-party cookies, etc.). Verkregen data via cookies zal dus ook nooit verstrekt/ verkocht worden aan derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht u later tóch besluiten dat u liever geen gebruik meer wil maken van de cookies, dan kunt u deze weer verwijderen door in uw internetbrowser gebruik te maken van de functie “browsegegevens wissen”. Het verwijderen van de cookies zou er echter voor kunnen zorgen dat onze website niet meer volledig naar behoren functioneert.

8. Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Teneinde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging worden up-to-date organisatorische en technologische maatregelen ingezet. Daarnaast werkt onze website met het HTTPS-protocol waardoor er sprake is van een versleutelde uitwisseling van gegevens.

9. Recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxso. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voorgaande betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u toe te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u dan wel om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Uw verzoek kunt u mailen naar: . Wij zullen uw verzoek binnen 3 werkweken behandelen.

10. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Taxso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens bewaard worden zolang het nodig is om de door u gevraagde dienst(en) te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren vanwege (een) wettelijke verplichting(en).

11. Versie van deze privacyverklaring

Versie 2021.1, d.d. 1 augustus 2021