Met de nieuwe wet wil de wetgever voorkomen dat DGA’s langdurig belastingheffing uitstellen dan wel afstellen, door hun schuld aan hun eigen vennootschap te laten oplopen.

Per ultimo 31 december 2023 mag een aanmerkelijkbelanghouder geen hogere schuld aan de BV hebben dan € 500.000,-. Indien de schuld aan de BV de € 500.000,- grens overtreft, wordt het meerdere als een fictief regulier voordeel in aanmerking genomen in box 2. Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen wij naar het onderdeel DGA op deze website.